PSM Zambrów – Państwowa Szkoła Muzyczna w Zambrowie