INFORMACJA O MOżLIWOŚCI PRZYJĘCIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Klientom dokonującym zakupu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w naszym sklepie zapewniamy możliwość zostawienia w sklepie zużytego sprzętu o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony. Prosimy o poinformowanie sprzedawcy o chęci zostawienia w sklepie zużytego sprzętu. Sprzęt przyjmujemy pod adresem sklepu:

MARKOMP
ul. Bema 5, 18-300 Zambrów

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Pamiętaj, że gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Dla odpadów jakim jest sprzęt, istnieje odrębny system zbiórki.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie
  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
 • Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego
  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
  Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
  Najbliższy punkt selektywnej zbiórki odpadów i zużytego sprzętu znajdziesz na stronie Urzędu Gminy.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.